Øivind Andersen.” Jesus som menneske.”

February 14th, 2019

1.Joh.2.22-23. 52 min. BTKA 1783

Beklager litt dårlig opptak.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det.”

February 13th, 2019

Jak.1.v.18 og 21-25. Varhaug. 56 min.  BTKA 1782

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er.”

February 12th, 2019

Matt.22.15-22.  37 min.  BTKA 1781

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Min sjel skal rose seg av Herren.”

February 11th, 2019

Salme 34. 41 min. BTKA 1780

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt i Kristus.”

February 11th, 2019

2.Kor.5.14-21. Kilden  42 min.  BTKA 1779

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Jesu avskjedstale til disiplene før sin himmelfart.”

February 9th, 2019

Luk.24.44-53. 53 min.  BTKA 1778

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Den som har sønnen han har livet.”

February 8th, 2019

1.Joh.5.6-13. Sommerskule Moi 21.06.1981. 37 min. BTKA 1777

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Tegnene som varsler Jesu gjenkomst.”

February 8th, 2019

Matt.24.4-30. Vintermøte Stavanger 1976. 57 min.  BTKA 1776

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Lignelsen om den barmhjertige Samaritan.”

February 7th, 2019

Ø.Andersen i samtale om lignelsen om den barmhjertige Samaritan. 24 min.

Luk.10.23-37.  BTKA 1775

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Lignelsen om fariseeren og tolleren.”

February 7th, 2019

Ø.Andersen i samtale om lignelsen om fariseeren og tolleren. 22 min. BTKA 1774

Lu.18.9-14.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

- Older Posts »