Øivind Andersen. ” Dette er hårde ord! Hvem kan høre dem? “

February 10th, 2021

Joh.6.60-71.  40 min.  BTKA 5449

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Lignelsen om fariseeren og tolleren.”

October 27th, 2020

Luk.18.9-14. Kilden 1986  36 min.  BTKA 5448

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?”

October 26th, 2020

1.Kor.3.16-23.  1986  39 min.  BTKA 5447

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Forskjellen på å være en åndelig eller en kjødelig kristen.”

October 24th, 2020

1.Kor.kap.3. 1986  41 min.  BTKA 5446

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft.”

October 22nd, 2020

Ef.6.10-19. Kilden.  37 min.  BTKA 5445

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Ved rettferdiggjørelsen av tro har vi en full frelse.”

September 29th, 2020

2 korte taler på ca 11 min.   BTKA 5445

Tale 1. Rom.5.1-2.Ved tro har vi fred med Gud ved vår herre Jesus Kristus.

Tale 2. Rom.5.3-5. Vi skal få rose oss av håp om Guds herlighet.

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Den sjelesørgerirske samtalen.”

September 4th, 2020

Underv. Fjellhaug i sjelesorg. 38 min.  BTKA 5444

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Sjelesorgens virkemidler og forutsetninger.”

September 3rd, 2020

Underv. Fjellhaug i sjelesorg.  32 min.  BTKA 5443

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Sjelesorg er å hjelpe mennesker i hans Gudsforhold.”

September 3rd, 2020

Underv. Fjellhaug i sjelesorg.  35 min.  BTKA 5442

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Hva er sjelesorg.”

September 3rd, 2020

Underv. Fjellhaug i sjelesorg.  36 min.  BTKA 5441

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App