Øivind Andersen.” Dommen på den ytterste dag.”

August 19th, 2019

Matt.25.31-46. Sommerskolen på Tryggheim 1975. 41 min. BTKA 1798

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Medgang og motgang i Guds lys. Fra Jobs prøvelse.”

August 17th, 2019

Jobs bok. Sommerskolen på Tryggheim august 1963. 37 min. BTKA 1797

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Se, jeg forkynner dere en stor glede! ”

August 17th, 2019

Luk.2.10-11. Sommerskolen på Tryggheim august 1963. 45 min. BTKA 1796

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Hva er frelsende tro ?”

August 15th, 2019

Joh.3.16. Sommerskolen på Tryggheim august 1963. 45 min. BTKA 1795

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” svarer på spørsmål etter møtet.”

August 15th, 2019

Sommerskolen på Tryggheim august 1963. 23 min.  BTKA 1794

1. Hvorledes kan vi skjelne mellom åndelig og sjelelig opplevelse ?

2. Hvorledes skal det 4.bud forstås ?

3. Dersom dere blir i meg, da be om hva dere vil, og dere skal få det.

4. Kan jeg hvile i Guds løfter om frelse for mine kjære ?

5. Hva betyr den kraft som ter seg virksom i oss ?

6. Når jeg ber i årevis uten å få et ord fra Gud.

 

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Den som har! “

August 14th, 2019

Matt.13.12.  Sommerskole Tryggheim august 1963.  13 min. BTKA 1793

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Det er Guds ord som utfører Guds rike.”

August 10th, 2019

1.Tess.1.8-10.  16.02.1979.  9 min.  BTKA 1792

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Hva setter du din lit til? Joh.3.16 “

August 10th, 2019

4 korte andakter på 9-10 min.  totalt 36 min. BTKA 1791

Tale nr.1- Hva setter du din lit til?  Tale nr.2- Det er ånden som gjør levende.

Tale nr.3- Jesus søker de mislykkede. 

Tale nr.4- Jesus frelser hjelpeløse fortapte syndere.

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Jesu yppersteprestelige bønn.”

August 8th, 2019

Joh.kap.17.  19.10.1975.  50 min.  BTKA 1790

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Røveren på korset.”

June 20th, 2019

Luk.23.33-43.  30 min.  BTKA 1789

Share | Download(Loading)

- Older Posts »