Øyvind Samnøy.” Hva det koster å følge Jesus.”

July 8th, 2019

Luk.14.25-33. Fjelltun 2006. 41 min. BTKA 2842

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Den store gledes og gråtedagen når Jesus kommer igjen.”

July 8th, 2019

Matt.24.29-51. Fjelltun 2006. 36 min. BTKA 2841

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Kvileplassen ved Jesu alter.”

July 6th, 2019

Salme 84. Fjelltun 2006. 36 min.  BTKA 2840

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Abraham ventet på byen med den faste grunnvoll.”

July 6th, 2019

1.Mos.12.1-20. Håland bedehus 3.12.2004. 59 min. BTKA 2839

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Gud er en hellig Gud.”

July 5th, 2019

Rom.1.18-32. Lyngmo juli 2009. 54 min. BTKA 2838

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Kast all dere bekymring på ham, for han har omsorg for dere.”

May 29th, 2019

1.Pet.5.7. Frøyland 12.10.2005. 50 min. BTKA 2837

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Jesu gjenkomst.”

May 29th, 2019

Matt.24.1-14. Frøyland 11.10.2005. 53 min. BTKA 2836

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Jesus Kristus, det troverdige vitne. Han kommer med skyene.”

May 3rd, 2019

Åp.1.1-8. Håland bedehus. 5.012.2004. 51 min. BTKA 2835

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Jesus rir inn i Jerusalem, full av frelse.”

May 3rd, 2019

Matt.21.1-11. Solheim bedehus 28.11.2004. 35 min. BTKA 2834

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Vær dere som folk som venter på brudgommen.”

May 2nd, 2019

Luk.12.31-46. Solheim bedehus 27.11.2004. 55 min. BTKA 2833

Share | Download(Loading)

- Older Posts »