Øivind Andersen.” Jesus er “vårt gode.”

January 19th, 2019

Salme 16.1-2. Kilden. 11 min. BTKA 1754

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Å by seg fram som et offer for Gud.”

January 17th, 2019

Rom.12.1-2.  1996.  BTKA 2827

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Å tenk ein gong når alle fram skal stemna.”

January 17th, 2019

Matt.7.20-22. - Åp.3.1-6.  11.09.1996. 34 min.  BTKA 2826

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Han elsket sine til det siste.”

January 17th, 2019

Joh.13.1-17. 10.09.1996. 40 min.  BTKA 2825

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Jesus som vår yppersteprest.”

January 16th, 2019

Hebr.8.1-6. Orre på Jæren. 20.02.2002. 51 min. BTKA 2824

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Guds nåde opptukter oss til å fornekte de verdslige lyster og leve rettferdig og gudfryktig i denne verden.”

January 16th, 2019

Tit.2.1-15. Orre på Jæren. 19.02.2002. 41 min. BTKA 2823

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.”

January 16th, 2019

Hebr.11.1 og 1.Mos.12.1-4. Orre på Jæren.17.02.2002. 45 min. BTKA 2822

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Der er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud.”

January 16th, 2019

Rom.3.23. Orre på Jæren. 15.02.2002.  43 min.  BTKA 2821

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Fot vaskingen.”

January 16th, 2019

Stjørdal Bedehus, skjærtorsdag 1995. 29 min.  BTKA 2820

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Påskelammet i Egypt og blodet på dør stolpene.”

January 16th, 2019

2.Mos.12.3-14. Stjørdal Bedehus Påsken 1995. 45 min. BTKA 2819

Share | Download(Loading)

- Older Posts »