Amund Lid.” Strid troens gode strid.”

January 31st, 2020

Hebr.12.1-6. Sommer skolen Varaldsøy 1967. 56 min.

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Legge vinn på å ha en uskadd samvittighet overfor mennesker og Gud.”

January 30th, 2020

Hebr.10.19-24. Sommerskolen Varaldsøy 1967. 48 min.

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Heile skapningen tilsammen sukker og er i smerte inntil nå.”

January 29th, 2020

Rom.8.22-32. Sommerskolen Varaldsøy 1967. 52 min.

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Synderinnen i Simons hus.”

January 22nd, 2020

Luk.7.36-50. 46 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Kom Lots hustu ihug.”

January 17th, 2020

Luk.17.20-36. 44 min. 1985

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” De åndelige gåvene.”

January 16th, 2020

1.Kor.12.1-13. 1985.  73 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Åndelig vokster.”

January 16th, 2020

2.Pet.3.10-18.  1985

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Herre, lær oss å be.”

January 15th, 2020

Luk.11.1-13. Sommerskolen Randaberg 1979.  59 min.

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Gå inn gjennom døren.”

January 15th, 2020

Mark.10.17-30. Sommerskolen i Sannidal 1963. 38 min.

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Når blir eg en kristen.”

January 15th, 2020

Fil.3.3-10. Sommerskolen i Sannidal 1963. 54 min. 

Share | Download(Loading)

- Older Posts »