Carl Fr.Wisløff.” Den sanne Kristi menighet.”

November 21st, 2017

Johannes 2.brev.  39 min.  BTKA 4007

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.”

November 23rd, 2016

Joh.6.27-37. 30 min. BTKA 4006

Sommerskulen Tryggheim 1994

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff.” Kristus for oss-Kristus i oss.”

November 23rd, 2016

Rom.5.6. 46 min. BTKA 4005

Sommer skulen Tryggheim 1994

( mangler litt på slutten)

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” I Abrahams fotspor.”

November 23rd, 2016

Rom.4.9-11. 39 min.  BTKA 4004

Sommerskulen Tryggheim 1994

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” De hellige samfunn.”

November 23rd, 2016

Ef.4.1-5.  38 min.  BTKA 4003

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Vandringen. Tanker fra 2.Mosebok “

November 23rd, 2016

2.Mos. 53 min. BTKA 4002

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Trelldommen i Egypt. ”

November 23rd, 2016

1.Mos.15.13. 51 min. BTKA 4001

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff. ” Et blikk inn i himmelen. ”

November 23rd, 2016

Åp.kap.4. 37 min. BTKA 99

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff. ” Når Gud ser på kristenflokken. ”

November 23rd, 2016

Åp.kap.2og3. 45 min. BTKA 98

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Carl FR.Wisløff. ” En grunn å stå på, en kurs å følge. ”

November 23rd, 2016

Riska.  41 min. BTKA 97

00:0000:00
Share | Download(Loading)

- Older Posts »