Einar Kristoffersen.” Demas forlot meg fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden.”

February 3rd, 2017

2.Tim.4.9-11. Solborg 1990. 30 min. BTKA 2121

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Vi eier Kristi rettferdighet.”

February 3rd, 2017

2.Tess.1.11-12. Solborg 1992 40 min. BTKA 2120

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Efesus menigheten.”

February 3rd, 2017

Åp.2.1-6. Solborg 1992. 31 min. BTKA 2119

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Slik skal det også være i menneskesønnens dager.”

February 3rd, 2017

Luk.17.20-30.  32 min.  BTKA 2118

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Lyset er formørket av tunge skyer.”

February 3rd, 2017

Jes.5.30. Oppdal 1992. 36 min. BTKA 2117

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Ve meg, jeg er fortapt.”

February 3rd, 2017

Jes.6.1-8. Oppdal 1992.  35 min.  BTKA 2116

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Mennesket blir rettferdiggjort ved tro på Kristus.”

February 3rd, 2017

Gal.2.16.  34 min.  BTKA 2115

Oppdal 1992

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Vi elsker Jesus fordi han gav oss livet.”

February 3rd, 2017

Mark.12.28-34.  32 min.  BTKA 2114

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Innta din rette plass og frykt Gud, du jeg er støv.”

February 3rd, 2017

Sef.3.1-20. Pinsen 1992. 42 min.  BTKA 2113

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Å vekke dere ved påminnelse.”

February 3rd, 2017

2.Pet.1.12-19.  36 min.  BTKA 2112

Bakketun 1990

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

- Older Posts »