Einar Kristoffersen. ” Synderinnen i Simons hus.”

February 3rd, 2017

Levanger 1998.  Luk.7.36-50.  42 min.  BTKA 2130

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Kornhøsten er forbi, men vi er ikke frelst.”

February 3rd, 2017

Varhaug 1998.  Jerm.8.18-22.  30 min.  BTKA 2129

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Vokt dere for de falske profeter.”

February 3rd, 2017

1993.  Matt.7.15-29.  41 min.  BTKA 2128

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” I tjeneste for Herren.”

February 3rd, 2017

1993.  1.Sam.bok.  44 min.  BTKA 2127

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Er vi troløse, så forblir han trofast.”

February 3rd, 2017

Solborg 1993.  2.Tim.2.13.  36 min.  BTKA  2126

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Skikk dere ikke lik denne verden.”

February 3rd, 2017

Solborg 1993. Rom.12.1-2.  34 min.  BTKA 2125

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Hva det koster å følge Jesus.”

February 3rd, 2017

Sannidal 1996. Luk.14.25-35.  29 min.  BTKA 2124

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Ikledd Kristus.”

February 3rd, 2017

Sannidal 1996. Matt.5.20-26.  38 min.  Btka 2123

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Men elsk deres fiender.”

February 3rd, 2017

Sannidal 1996. Luk.6.35.46.  29 min.  BTKA 2122

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Demas forlot meg fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden.”

February 3rd, 2017

2.Tim.4.9-11. Solborg 1990. 30 min. BTKA 2121

Share | Download(Loading)

- Older Posts »