Frits Larsen. ” Mot verdens avslutning. ”

September 17th, 2016

41 min. BTKA 15020

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Frits Larsen. ” Han som velsigner. “

September 17th, 2016

36 min. BTKA 15016

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Frits Larsen. ” Rettferdig for Gud. ”

September 17th, 2016

Introduksjon v/Gunnar Svendsen og Hans E.Nissen. 25 min. BTKA 15015

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Frits Larsen. ” Har JEG omvendt MEG nok ? “

September 17th, 2016

Nærbø 1959. Luk.18.9-14. 46 min. BTKA 835

00:0000:00
Share | Download(Loading)

- Older Posts »