Gunnar Soppeland. ” Fra mørke til lys. ”

March 13th, 2017

Rom.13.11-14.  46 min. BTKA 1929

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Evangeliet til hedningene. ”

March 13th, 2017

Ap.gj. 15.7-11. 39 min. BTKA 1928

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Betinga kristendom “

September 17th, 2016

Frøyland 2011. Apgj.5.1-11. 56 min. BTKA 1920

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Ubetinga kristendom “

September 17th, 2016

Frøyland 2011. Apgj.4.32-37. 55 min.  BTKA 1919

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Jesu siste ord til disiplene, og himmelfart “

September 17th, 2016

Solgry 2009. Luk.24.44-53. 57 min. BTKA 1918

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Et barnlig Gudsforhold “

September 17th, 2016

Frøyland 2008. Matt.18.1-6. 58 min. BTKA 1917

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Vekse i tru-årsak og verknad “

September 17th, 2016

Frøyland 2007. 54 min. BTKA 1916

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Trua i kamp med synda “

September 17th, 2016

Frøyland 2007. 51 min. BTKA 1915

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Døden- en overgang til udødlighet “

September 17th, 2016

Frøyland 2007. 63 min. BTKA 1914

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Fornyelse-opplysning eller opplevelse? “

September 17th, 2016

Tryggheim 1996. 24 min. BTKA 1913 B

Share | Download(Loading)

- Older Posts »