Hans Erik Nissen. ” Rens meg fra synd med isop, så jeg blir ren, hvitere en snø.”

April 8th, 2020

Salme 51.9-10. Eiken og Birkeland sept. 2006. 41 min. BTKA 4377

Taler over Davids salme 51.  11. tale.  

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.”

April 8th, 2020

Salme 51.6. Eiken og Birkeland sept. 2006. 44 min. BTKA 4376

Taler over Davids salme 51.   10.tale.

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Skjul ditt åsyn for mine synder.”

April 7th, 2020

Salme 51.11. Eiken og Birkeland sept.2006. 34 min. BTKA 4375

Taler over Davids salme 51.   9.Tale.

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd.”

April 7th, 2020

Salme 51.7. Eiken og Birkeland sept. 2006. 39 min. BTKA 4374

Taler over Davids salme 51.   8.Tale.

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” For at du skal være rettferdig når du taler, ren når du dømmer.”

April 6th, 2020

Salme 51.6,siste del. Eiken og Birkeland sept.2006. 36 min. BTKA 4373

Taler over Davids salme 51.  7.Tale. 

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet.”

April 4th, 2020

Salme 51.8. Eiken og Birkeland sept. 2006. 30 min. BTKA 4372

Taler over Davids salme 51.  6.Tale

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Mot deg alene har jeg syndet.”

April 4th, 2020

Salme 51.6. Eiken og Birkeland sept.2006. 37 min. BTKA 4371

Taler over Davids salme 51.   5. Tale

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Jesus, hans Sønns blod, renser oss fra all synd.”

April 3rd, 2020

Salme 51.4. Eiken og Birkeland sept.2006. 29 min. BTKA 4370

Taler over Davids salme 51.  4.tale

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg.”

April 3rd, 2020

Salme 51.4-5. Eiken og Birkeland sept.2006. 39 min. BTKA 4369

Taler over Davids salme 51. 3.tale

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Av nåde frelste Jesus meg.”

April 3rd, 2020

Salme 51.3. Eiken og Birkeland sept.2006. 33 min. BTKA 4368

Taler over Davids salme 51.  2.tale.

Share | Download(Loading)

- Older Posts »