Hans Erik Nissen.” Stå opp og et! Ellers blir veien for lang for deg.”

January 12th, 2021

1.Kong.kap.19.  Fjelltun okt.2004. 43 min.  BTKA 4392

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Om å holde Guds bud.”

May 16th, 2020

1.Joh.2.1.  46 min. BTKA 4391

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Synderinnen i Simons hus.”

May 15th, 2020

Luk.7.36-50.  44 min.  BTKA 4390

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Om trengsler.”

May 14th, 2020

2.Kor.4.17.  48 min.  BTKA 4389

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Moses slår med staven på klippen.”

May 14th, 2020

4.Mos.20.2-12.  37 min.  BTKA 4388

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Knust og oppreist i møte med Gud.”

May 14th, 2020

Dan.10.9-10.  41 min.  BTKA 4387

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Jesus sier: Jeg er verdens lys.”

May 14th, 2020

1.Mos.1.1-18.  37 min.  BTKA 4386

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Guds godhet og strenghet.”

May 14th, 2020

Rom.11.20.  39 min.  BTKA 4385

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Fra død til liv.”

May 13th, 2020

1.Kor.15.36.  42 min.  BTKA 4384

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” For det er Hans verk at dere er i Kristus Jesus.”

May 13th, 2020

1.Kor.1.30-31.  41 min.  BTKA 4383

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Play this podcast on Podbean App