Jan Bygstad.” Gud taler til menneskene gjennom Ordet.”

January 13th, 2021

5.Mos.4.9-23. Vollen.  53 min.  BTKA 1393

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Rettferdiggjørelse og Frelsesvisshet.”

January 12th, 2021

Delk Egersund 28.03.2008.  64 min.  BTKA 1392

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Evangeliet om helliggjørelsen.”

January 11th, 2021

Rom.kap.7. 51 min.  BTKA 1391

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Trosbekjennelsen.”

January 11th, 2021

Bekjennelsen - hvorfor har vi den.  Treenighetslæren.

Ognatun 2003.  59 min.  BTKA 1390

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Jesus og kvinnen som var grepet i hor.”

January 11th, 2021

Joh.8.1-11.  35 min.  BTKA 1389

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Ta derfor på Guds fulle rustning. 3.time.”

July 29th, 2019

Ef.6.13-24.  67 min.  BTKA 1388

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Ta derfor på Guds fulle rustning.”

July 27th, 2019

Ef.6.10-12.  65 min.  BTKA 1387

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Hustavlen. Forholdet mellom barn og foreldre, tjenere og herrer.”

July 26th, 2019

Ef.6.1-9.  63 min.  BTKA 1386

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Abraham, Isak og Jakobs Gud.”

December 19th, 2016

1.mos.28.10-17. Herren åpenbarer seg for Jakob i Betel.

1.mos.32.24-32. Jakobs kamp med Gud.

52 min. 2001.   BTKA 1385

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Juleevangeliet pluss profetiene.”

December 19th, 2016

Luk.2.  62 min.  BTKA 1384

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Play this podcast on Podbean App