Olav Gjone.” Mesteren er her og kaller på deg.”

March 16th, 2020

Joh.11.18-28. Bibelhelg Solåsen sept.1975. 37 min. BTKA 492

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Gudsfryktens hemmelighet er Jesus.”

September 20th, 2019

Jes.41.10. Misjonærinnvielse Ålesund 25.07.1976. 11 min. BTKA 491

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” 5 korte taler om Jesus, vår stedfortreder.”

September 20th, 2019

5 korte taler på 4 min hver. Totalt 18 min.  BTKA 490

Nr.1. 5.Mos.33.27. Guds arm til frelse er Jesus.

Nr.2. Gal.6.14. På Golgata kors er også du med.

Nr.3. 2.Kor.5.21. Det store plassbytte.

Nr.4. 1.Mos.1.27. Jesus er det nye mennesket som frelser oss fra det gamle menneske

Nr. 5. Rom.4.25. Jesus lever og vi skal leve.

 

 

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Jesus har tatt oppgjøret med Faderen i ditt sted.”

September 20th, 2019

Landsungdomstevne i Kristiansand.  11 min.  BTKA 489

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Fornyelse.”

September 19th, 2019

Rom.12.1-2.  Landsungdomstevne.  35 min.  BTKA 488

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Hva slags kristendom står du for ? “

September 2nd, 2019

2.Kong.2.19-22. 30 min.  BTKA 487

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Får da sønnen frigjort dere blir dere virkelig fri.”

February 18th, 2019

Joh.8.30-36. Ungdommens landsmøte.Karmøy 1982. 33 min.  BTKA 4086

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Har du kommet i et personlig kjennskap til Jesus ?.”

January 23rd, 2018

1.Sam.3.  Ebeneser Ganddal. 1989.  38 min.  BTKA 485

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” De fem kloke og fem dårlige jomfruer.”

January 23rd, 2018

Matt.25.1-13. Ebeneser Ganddal 1989. 40 min. BTKA 484

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Grunnvollen Jesus Kristus.”

January 11th, 2018

1.Kor.3.10-11.  Bryne.  40 min.  BTKA 483

Share | Download(Loading)

- Older Posts »