Ole Brandal.” Kunnskap og kjennskap.”

August 23rd, 2019

1.Sam.3. m.m. Sommer skole på Lundeneset. 40 min.  

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” De fem kloke og fem dårlige jomfruer.”

January 12th, 2019

Matt.25.1-13.  Sannidal. 31 min. 

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” De sytti kom glade tilbake.”

January 12th, 2019

Luk.10.17-24.  Trondheim 1968.  37 min.

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Synderinnen i Simons hus.”

October 25th, 2018

Luk.7.36-50. Mangler dessverre litt på slutten.  30 min.

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Om noen tørster, han komme til meg å drikke.”

October 25th, 2018

Joh.7.37-39. Sommerskulen Sannidal 1963.  36 min.

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Er evangeliet en hard tale? “

October 24th, 2018

Åpning eller avslutning.  4 min. 

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Ransak dere selv om dere er i troen.”

October 23rd, 2018

2.Kor.13.5.  Hillevåg 1965.  16 min.

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Ta mitt åk på dere.”

October 11th, 2018

Matt.11.28-30. Sommerskulen  41 min. 

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” To slags syndere.”

October 5th, 2018

Joh.3.16.  37 min. Sommerskule

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Frelsens grunn.”

October 3rd, 2018

Matt.27.51-54.  40 min.

Share | Download(Loading)

- Older Posts »