Ole Brandal.” For meg er livet Kristus”

July 23rd, 2018

Lundeneset.  Fil.1.21.  30 min. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Å synde mot evangeliet.”

July 5th, 2018

Hebr.2. 1.  7 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Den treenige Gud som skaper.”

July 5th, 2018

Lundeneset 1959. Hebr.11.3.  41 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Nikodemus, du må bli født på ny for å kunne se Guds rike.”

June 30th, 2018

Lundeneset.  Joh.3.3-15.  27 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Å ta imot Jesus er å ta imot ordet om Jesus.”

June 23rd, 2018

Hillevåg 1965. Joh.1.11-13.  29 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” - så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet.”

June 22nd, 2018

Halsnøy 1968. 1.Tim.4.16.  50 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Maria har valgt den gode del.”

June 22nd, 2018

Halsnøy 1968.  Luk.10.38-42. 25 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Gjenfødelsen.”

June 7th, 2018

Halsnøy 1968.  1.Pet.3-5+23.  45 min.  

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Jesus vårt alt.”

May 18th, 2018

Hillevåg 1965. 1.Joh.5.11-12.  30 min. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Forskjellen på å eie kunnskap og kjennskap til Jesus.”

May 15th, 2018

Teltmøte i Hillevåg 1965. Joh.17.3.  18 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

- Older Posts »