Per Braaten.” Kong Ahasverus holder et stort gjestebud, - Dronning Vasti.”

December 9th, 2019

Kap.1. Esters bok. 45 min.  1.bibeltime.

Fire bibeltimer utfra Esters bok.

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Motsetningen mellom Jesus og Antikrist.”

December 9th, 2019

2.Tess.2.1-5.  39 min.  5.bibeltime

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares.”

December 7th, 2019

2.Tess.2.1-3.  37 min.  4.bibeltime. 

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” De troende må våke mens de venter på Herrens dag.”

December 6th, 2019

1.Tess.5.1-11.  3.bibeltime.  45 min.

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Bortrykkelsen, hvem får bli med i den ? “

December 4th, 2019

1.Tess.4.13-18.  42 min.  2.bibeltime.

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” De første kristne levde i daglig forventning på Jesu gjenkomst.”

December 4th, 2019

1.Tess.1.9-10. 51 min.  1.bibeltime.

5 bibeltimer fra Paulus 1.og 2. brev til Tessalonikerne. 

 

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Den rike mann og Lasarus. Den rike mann i dødsriket.”

December 3rd, 2019

Luk.16.19-31. Bore Bedehus. 28.10.2012. 40 min. 3.møte

Emne: Livet her- en forberedelse til evigheten.

Arr: Vardevakt for Bibelen.

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Den rike mann og Lasarus- Døden og deretter.”

November 30th, 2019

Luk.19. Bore Bedehus. 28.10.2012. 42 min.  2.møte

Emne: Livet her-en forberedelse for evigheten.

Arr: Vardevakt for Bibelen.

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Den rike mann og Lasarus.”

November 29th, 2019

Luk.16.19-21. Bore Bedehus. 27.10.2012.  41 min. 1.møte

Emne: Livet her- en forberedelse for evigheten.

Arr: Vardevakt for Bibelen

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Det gradvise frafall.”

November 28th, 2019

Jes.30.8-13. Frøyland Forsamlingshus. 30.april 2008.  60 min. 

Arr: Vardevakt for Bibelen.

Share | Download(Loading)

- Older Posts »