Ole Brandal.” Hvis ikke deres rettferdighet overgår fariseernes kommer dere aldri inn i himlenes rike.”

May 3rd, 2018

Sommerskulen i Norheimsund 1965.

Matt.5.20-26.  33 min.

 
Share | Download(Loading)