Øyvind Samnøy.” For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet.”

April 15th, 2020

Hebr.3.6-19. Tonstadli 10.07.2002. 41 min. BTKA 2852

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Ordet som de hørte ble de til ingen nytte.”

April 15th, 2020

Hebr.3.6-19+4.1-3. Tonstadli 9.07.2002. 52 min.  BTKA 2851

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Den rike unge mannen.”

March 11th, 2020

Mark.10.28-31. Frøyland Forsamlingshus. 16.11.2014. 43 min. BTKA 2850

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Jesus kommer til disiplene på sjøen.”

March 11th, 2020

Matt.14.22-33. Østre Kvelde bedehus. 15.11.2015. 42 min. BTKA 2849

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Jesus åpenbarer seg for disiplene på salen etter oppstandelsen.”

March 11th, 2020

Joh.20.19-23. Østre Kvelde bedehus 14.11.2015. 36 min. BTKA 2848

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Jesus vasker disiplenes føtter.”

March 11th, 2020

Joh.12.1-17. Østre Kvelde bedehus. 14.11.2015. 48 min. BTKA 2847

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Fariseeren og tolleren.”

March 11th, 2020

Luk.18.9-14. Østre Kvelde bedehus 14.11.2015. 52 min. BTKA 2846

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Kristi kjærlighet skal renne igjennom lemmene som er Guds menighet.”

March 11th, 2020

Rom.13.7-14. Østre Kvelde bedehus 13.07.2014. 54 min. BTKA 2845

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Taler om Jesu gjenkomst.”

March 11th, 2020

Matt.24.1-14+29-35. Østre Kvelde bedehus. 12.11.2015. 64 min. BTKA 2844

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Se der Guds Lam, som bærer verdens synd.”

March 10th, 2020

Joh.1.29+35-36. Østre Kvelde bedehus. 11.11.2015.  56 min. BTKA 2843

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Play this podcast on Podbean App