Øyvind Samnøy.” Å drives av Den Hellige Ånd.”

December 15th, 2020

Gal.5.1.+13-25. Lyngmo 4.07.2006. 47 min.  BTKA 2858

2. tale om dette emne.

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Å drives av Den Hellige Ånd.”

December 15th, 2020

Rom.8.12-17. Lyngmo 4.07.2006. 40 min. BTKA 2857

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Å vandre med Gud i lyset.”

October 27th, 2020

1.Joh.1.1-10+2.1-2. Håland bedehus. 1.12.2004. 58 min. BTKA 766

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Menigheten i Efesus, forlatt sin første kjærlighet.”

July 30th, 2020

Åp.2.1-7. Fjelltun bibelskole 30.03.1993. 52 min.  BTKA 2859

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” i samtale med Otto Jakobsen på Jæren Misjonsradio.”

June 26th, 2020

33 min.  BTKA 2858

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle.”

June 25th, 2020

Salme 34.20.  Lyngmo.  40 min.  BTKA 2857

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Den Hellige Ånd, og dens oppgave.”

June 24th, 2020

Rom.8.12-17. Lyngmo 2006. 40 min.  BTKA 2856

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Vandre etter Ånden.”

June 23rd, 2020

Rom.8.12-17 + Gal.5.1.+13-23. Lyngmo 2006 48 min. BTKA 2855

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Sjå, eg er med dere alle dager.”

May 22nd, 2020

Matt.9.35-38.+28.16-20. Tonstadli. 2002. 35 min. BTKA 2854

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Er dere da oppreist med Kristus .”

May 20th, 2020

Kol.kap.3.  Frøyland 2.03.2012.  52 min.  BTKA 2853

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App