Henry Skogvoll.” Anfektelsen i en kristens liv, sykdom eller sunnhets tegn? “

March 8th, 2021

Ef.6.10-18. Frøyland  52 min.  BTKA 4712

Share | Download(Loading)

Henry Skogvoll.” Kristen på eget strev, eller Jesu gjerning.”

March 8th, 2021

Matt.11.28-29.  Bore 2010.  51 min.  BTKA 4711

Share | Download(Loading)

Henry Skogvoll.” Rettferdiggjort av tro.”

August 31st, 2019

Rom.3.21-31 og Fil.3.7-9.  43 min.  BTKA 4710

Share | Download(Loading)

Henry Skogvoll.” Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.”

February 21st, 2019

2.Kor.12.7-11. Bibelhelg.16.11.1996.  45 min. BTKA 4709

Share | Download(Loading)

Henry Skogvoll.” Samtidig synder og rettferdig.”

December 17th, 2018

Rom.7.  38 min.  BTKA 4708

Share | Download(Loading)

Henry Skogvoll. ” Galaterbrevet kap. 5 og 6. ”

March 28th, 2017

Holmavatn Nov.2001. 3.time. 51 min. BTKA 4707

Share | Download(Loading)

Henry Skogvoll. ” Galaterbrevet kap. 2.15-21 og kap.3. ”

March 28th, 2017

Holmavatn Nov.2001. 2.time. 65 min. BTKA 4706

Share | Download(Loading)

Henry Skogvoll. ” Galaterbrevet kap. 1 og 2. ”

March 28th, 2017

Holmavatn Nov.2001. 1. time. 67 min. BTKA 4705

Share | Download(Loading)

Henry Skogvoll. ” Det allmenne prestedømme. ”

March 28th, 2017

Bergen. 4.11.1989. 44 min. BTKA 4704

Share | Download(Loading)

Henrik Skogvoll. ” Jeg tror på de helliges samfunn. ”

March 28th, 2017

Bergen.3.11.1989.  44 min. BTKA 4703

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App