Per Braaten.” De første kristne levde i daglig forventning på Jesu gjenkomst.”

December 4th, 2019

1.Tess.1.9-10. 51 min.  1.bibeltime.

5 bibeltimer fra Paulus 1.og 2. brev til Tessalonikerne. 

 

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Den rike mann og Lasarus. Den rike mann i dødsriket.”

December 3rd, 2019

Luk.16.19-31. Bore Bedehus. 28.10.2012. 40 min. 3.møte

Emne: Livet her- en forberedelse til evigheten.

Arr: Vardevakt for Bibelen.

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Den rike mann og Lasarus- Døden og deretter.”

November 30th, 2019

Luk.19. Bore Bedehus. 28.10.2012. 42 min.  2.møte

Emne: Livet her-en forberedelse for evigheten.

Arr: Vardevakt for Bibelen.

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Den rike mann og Lasarus.”

November 29th, 2019

Luk.16.19-21. Bore Bedehus. 27.10.2012.  41 min. 1.møte

Emne: Livet her- en forberedelse for evigheten.

Arr: Vardevakt for Bibelen

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Det gradvise frafall.”

November 28th, 2019

Jes.30.8-13. Frøyland Forsamlingshus. 30.april 2008.  60 min. 

Arr: Vardevakt for Bibelen.

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Nyttige lærdommer fra Lots livshistorie.”

November 28th, 2019

1.Mos.19. Lura bedehus 1.mai 2008. 42 min.

Arr: Vardevakt for Bibelen.

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Indre og ytre frukter av omvendelsen.”

June 19th, 2019

Emne for Boremøtene: "Omvendelsen" 44 min.  1.11.2009

Bore Bedehus. Arr: Flymisjonen.  3.møte

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Falsk og sann omvendelse.”

June 18th, 2019

Emne for Boremøtene: "Omvendelsen"  1.10.2009  58 min. 2.møte

Arr: Flymisjonen.  Skjæveland Misjonshus. Beklager litt dårlig opptak.

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Omvendelsen nødvendighet og betydning.”

June 17th, 2019

Emne for Boremøtene: Omvendelsen. 45 min. 31.10.2009. Nr.1.

Bore bedehus. Arr: Flymisjonen

Share | Download(Loading)

Pastor Per Braaten.” Et menneske i Kristus.”

May 28th, 2019

2.Kor.12.1-10. Møteuke på Saron Bryne Okt.2011. 45 min. 6.og siste bibeltime

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App