Steinar Handeland. ” Kongers konge og herrers herre “

November 19th, 2016

Skjæveland Misjonshus 29.01.2012. Åp.19.11-21. 65 min. BTKA 1111

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. ” Overhyrden. ”

November 19th, 2016

Skjæveland Misjonshus 19.06.2011. 1.Pet.5.4. 57 min. BTKA 1110

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. ” Israel og tidens tegn ” 2

November 19th, 2016

Skjæveland Misjonshus 16.12.2006. 45 min. BTKA 1109 B

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. ” Israel og tidens tegn ” 1

November 19th, 2016

Skjæveland Misjonshus 16.12.2006. 46 min. BTKA 1109

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. Troskap mot skriften i endetiden ” 2

November 19th, 2016

Skjæveland Misjonshus. 18.06.2005. 61 min. BTKA 1108

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. ” Troskap mot skriften i endetiden ” 1

November 19th, 2016

Skjæveland Misjonshus. 18.06.2005. 57 min. BTKA 1107

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. ” Israel fortid og fremtid- i lys av Guds Ord ” Del 2

November 19th, 2016

Riska. 24.02.2005. 94 min. BTKA 1106

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. ” Israel fortid og fremtid- i lys av Guds Ord ” Del 1

November 19th, 2016

Riska 23.02.2005. 72 min. BTKA 1105

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. ” Israels land og folk- Guds EVIGE eiendom “

November 19th, 2016

Skjæveland Misjonshus. 19.06.2004. 92 min. BTKA 1104

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. ” Jesus og den Samaritanske kvinnen. ”

November 19th, 2016

Audnastrand 16.07.1999. Joh.4.1-26. 44 min. BTKA 1103

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App