Øivind Andersen.” Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft.”

October 22nd, 2020

Ef.6.10-19. Kilden.  37 min.  BTKA 5445

 
Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App