Øivind Andersen.” En bønn og et svar - Øk vår tro.”

February 13th, 2020

Luk.17.5-10. 36 min.  BTKA 1828

 
Share | Download(Loading)