Øivind Andersen.” Frihet fra loven, er nødvendig for å leve som en kristen.”

March 24th, 2020

Rom.Kap.6,7 og 8.1-13. Stavanger.  62 min.  BTKA 1884

 
Share | Download(Loading)