Øivind Andersen.” Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er.”

February 12th, 2019

Matt.22.15-22.  37 min.  BTKA 1781

 
Share | Download(Loading)