Øivind Andersen.” Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.”

February 6th, 2020

Salme 34. Fjelltun aug. 1982. 30 min. BTKA 1827

 
Share | Download(Loading)