Øivind Andersen.” Jesu avskjedstale til disiplene før sin himmelfart.”

February 9th, 2019

Luk.24.44-53. 53 min.  BTKA 1778

 
Share | Download(Loading)