Øivind Andersen.” svarer på spørsmål etter møtet.”

August 15th, 2019

Sommerskolen på Tryggheim august 1963. 23 min.  BTKA 1794

1. Hvorledes kan vi skjelne mellom åndelig og sjelelig opplevelse ?

2. Hvorledes skal det 4.bud forstås ?

3. Dersom dere blir i meg, da be om hva dere vil, og dere skal få det.

4. Kan jeg hvile i Guds løfter om frelse for mine kjære ?

5. Hva betyr den kraft som ter seg virksom i oss ?

6. Når jeg ber i årevis uten å få et ord fra Gud.

 

 
Share | Download(Loading)