Øivind Andersen.” Taler fra den Lutherske time.”

June 4th, 2020

Nr.1. Matt.21.5. Din konge kommer til deg.

Nr.2. Matt.3.8-9. Frukt, omvendelsen verdig.

Nr.3. Matt.5.13-16. Jordens salt- verdens lys.

Nr.4. Salme 121. Herren skal bevare deg.

Hver av talene er på ca.10 min.   BTKA 5419

 
Share | Download(Loading)