Øivind Andersen.” Taler fra den Lutherske time.”

June 5th, 2020

Nr.1. Fil.4.4-7. Gled dere i Herren.

Nr.2. Rom.12.1-3. Skikk dere ikke lik denne verden.

Nr.3. Kol.3.1-5. Søk det som er der oppe.

Nr.4. Luk.17.15-19. De 10 spedalske.

Hver av talene er på ca. 10 min.     BTKA 5420

 
Share | Download(Loading)