Øivind Andersen.” Troen uten gjerninger er unyttig. Jakobs brev hemmelighet.”

May 29th, 2020

Jakobs brev 2.14-20.  45 min. BTKA 5416

 
Share | Download(Loading)