Øivind Andersen.” Ved rettferdiggjørelsen av tro har vi en full frelse.”

September 29th, 2020

2 korte taler på ca 11 min.   BTKA 5445

Tale 1. Rom.5.1-2.Ved tro har vi fred med Gud ved vår herre Jesus Kristus.

Tale 2. Rom.5.3-5. Vi skal få rose oss av håp om Guds herlighet.

 
Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App