Amund Lid.” Den hjemmeværende sønnen. Var han frelst?

September 24th, 2020

Luk.15.25-32. Sannidal 1967.  46 min. 

 
Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App