Amund Lid.” Det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme.”

July 7th, 2020

1.Kor.1.17-31. Sommerskolen NLL. På Jæren Folkehøgskole 1977. 44 min.

 
Share | Download(Loading)