Amund Lid.” Nå lever eg som en kristen.”

January 13th, 2020

Gal.2.19-21. Sannidal 1963.  54 min. 

 
Share | Download(Loading)