Anders Eide.” De to røvere på korset. Jesus, det stor skillet.”

March 26th, 2019

Luk.23.39-43.  44 min.  Mangler litt på slutten.

 
Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App