Carl Fr. Wisløff.” Bare bibelsk forkynnelse er den eneste vei til sann kristendom.”

July 1st, 2019

Kol.3.16. 1998.  37 min.  BTKA 4063

 
Share | Download(Loading)