Carl Fr. Wisløff. Bli du i det som du har lært.”

September 28th, 2019

2.Tim.3.14-17. Bibelhelg Nærbø nov.1990. 45 min. BTKA 4086

 
Share | Download(Loading)