Carl Fr. Wisløff.” Hunger og tørst etter rettferdighet.”

July 3rd, 2019

Matt.5.20.  40 min.  BTKA 4072

 
Share | Download(Loading)