Carl Fr. Wisløff.” Hva er sann vekkelse ?”

July 3rd, 2019

Salme 51. Solgry 1996. 35 min. BTKA 4074

 
Share | Download(Loading)