Einar Kristoffersen.” Herren søker syndere som han kan få være alt for.”

May 22nd, 2019

Fil.1.9-11. Randaberg 23.04.1988. 24 min. BTKA 2143

 
Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App