Einar Kristoffersen.” Herren velsigner det som ingenting er.”

May 8th, 2019

Matt.14.13-33. Randaberg 22.04.1988. 25 min. BTKA 2135

 
Share | Download(Loading)