Einar Kristoffersen.” Marta og Maria- ett er nødvendig.”

May 7th, 2019

Luk.10.38-42. Håland bedehus. 31 min. BTKA 2134

 
Share | Download(Loading)