Thursday Oct 19, 2023

Gerhard Fjelde.” Den som blir født på nytt, får et nytt åndelig øyra.”

Møte med Gerhard Fjelde. Ap.gj. 8.29-31. 55 min. 

Gerhard og Arne Aano synger sammen med barna. Arne avslutter møtet.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2016 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822