Henry Skogvoll.” Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.”

February 21st, 2019

2.Kor.12.7-11. Bibelhelg.16.11.1996.  45 min. BTKA 4709

 
Share | Download(Loading)