Henry Skogvoll.” Rettferdiggjort av tro.”

August 31st, 2019

Rom.3.21-31 og Fil.3.7-9.  43 min.  BTKA 4710

 
Share | Download(Loading)