Jan Bygstad.” Trosbekjennelsen.”

January 11th, 2021

Bekjennelsen - hvorfor har vi den.  Treenighetslæren.

Ognatun 2003.  59 min.  BTKA 1390

 
Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App