Jon Berg.” Sendebrevet til menigheten i Filadelfia, en åpnet dør.”

November 9th, 2020

Åp.3.7-13. Klepp St. 7.04.1982.  39 min. 

 
Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App