Olav Gjone.” Jesus har tatt oppgjøret med Faderen i ditt sted.”

September 20th, 2019

Landsungdomstevne i Kristiansand.  11 min.  BTKA 489

 
Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App