Ole Brandal.” Det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom.”

September 15th, 2018

Hebr.9.27-28. Varhaug 1966.  23 min. 

 
Share | Download(Loading)