Ole Brandal.” Forskjellen på å eie kunnskap og kjennskap til Jesus.”

May 15th, 2018

Teltmøte i Hillevåg 1965. Joh.17.3.  18 min.

 
Share | Download(Loading)