Ole Brandal.” Gode mester, hva skal jeg gjøre for å bli frelst ?”

November 1st, 2019

Mark.10.17-27. Sommerskulen på Valen 1957.  31 min.

 
Share | Download(Loading)