Ole Brandal.” Hva skal jeg gjøre for å bli frelst ?

September 15th, 2018

Varhaug 1966. Ap.gj.16.25-31 + Mark.10.17-19.  34 min.

 
Share | Download(Loading)