Ole Brandal.” Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv.”

August 27th, 2018

Gal.2.19-20.  Lundeneset.  19 min.

 
Share | Download(Loading)